финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита приходи от 69 988 хил. лв. през януари 2021 г. 2021-02-26

Софарма Трейдинг АД приключи януари 2021 г. реализирайки приходи от продажба на стока на стойност 69 988 хил. лв. Така приходите на компанията в първия месец на годината се увеличават с 2% спрямо отчетените 68 495 хил. лв. през същия период на 2020 г.

През януари 2021 г. печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг АД достига 1 242 хил. лв.