финансови

« назад

Софарма Трейдинг отчита 16% ръст на печалбата преди данъци и 13% на приходите за дванадесетте месеца 2021-01-27

За четиринадесета поредна година Софарма Трейдинг АД бележи ръст на основните си  финансови показатели. Акумулираните приходи за дванадесетте месеца на 2020 г. достигат 878 092 хил. лв., което представлява 13% ръст сравнено със 776 528 хил. лв. съгласно одитирания финансов отчет за 2019 г. Печалбата преди данъци с натрупване нараства с 16% до 25 897 хил. лв. спрямо 22 384 хил. лв., какъвто е одитираният финансов резултат за предходната година.
 
Само през декември 2020 г. приходите от продажба на стока възлизат на 78 357 хил. лв. и нарастват със 17% сравнено с отчетените приходи от 66 882 хил. лв. през същия месец на миналата година. Печалбата преди данъци за дванадесетия месец нараства със 3% до 3 289 хил. лв., сравнено с 3 199 хил. лв. през декември 2019 г.