financial

« Back

Софарма Трейдинг отчита 51% ръст на печалбата преди данъци и 20% на приходите през ноември 2020-12-22

Софарма Трейдинг АД приключи ноември 2020 г. с ръст на финансовите си показатели. Приходите от продажба на стока възлизат на 84 060 хил. лв., което представлява 20% ръст сравнено с отчетените 69 834 хил. лв. в същия месец на предходната година. Печалбата преди данъци в единадесетия месец нараства с 51% до 2 450 хил. лв. спрямо 1 627 хил. лв. през ноември 2019 г.

 
Акумулираните резултати на Софарма Трейдинг също продължават своето възходящо развитие. Така, приходите на компанията за периода януари-ноември достигат до 799 576 хил. лв. или това е 13% ръст спрямо 709 646 хил. лв. за същия период на 2019 г. Акумулираната печалба преди данъци нараства с 18% до 22 603 хил. лв. сравнено с отчетените 19 185 хил. лв. за единадесетте месеца на миналата година.