financial

« Back

Софарма Трейдинг отчита 15% ръст на печалбата преди данъци и 12% на приходите за януари-октомври 2020-11-27

Софарма Трейдинг АД приключи десетте месеца на 2020 г., отчитайки 15% ръст в акумулираната печалба преди данъци. Така, тя достига 20 153 хил. лв. сравнено с реализираните 17 558 хил. лв. през предходната година. Акумулираните приходи на компанията нарастват с 12% до 715 516 хил. лв. спрямо 639 812 хил. лв. в периода януари-октомври 2019 г.

 
Софарма Трейдинг АД отчита ръст и на финансовите показатели, реализирани  само през октомври. В десетия месец на годината печалбата преди данъци бележи 21% ръст до 2 237 хил. лв. сравнено с 1 847 хил. лв. за същия месец на предходната година. Приходите от продажба на стока през октомври достигат 76 525 хил. лв., което представлява увеличение от 13% спрямо отчетените 67 661 хил. лв. през 2019 г.