financial

« Back

Софарма Трейдинг отчита 14% ръст на печалбата преди данъци и 12% на приходите за деветте месеца 2020-10-27

„Софарма Трейдинг“ АД приключи септември 2020 г. отчитайки 59% ръст в печалбата преди данъци. Така тя достига 2 323 хил. лв. спрямо отчетените 1 462 хил. лв. през същия месец на предходната година. От своя страна приходите на компанията нарастват с 26% до 78 648 хил. лв., сравнено с 62 539 хил. лв., реализирани през деветия месец на 2019 г. 

 
Постигнатите резултати през септември неминуемо оказват влияние върху акумулираните показатели на „Софарма Трейдинг“ АД. Печалбата преди данъци на компанията за деветмесечието бележи 14% ръст до 17 916 хил. лв. сравнено с отчетените 15 711 хил. лв. в същия период на 2019 г. Акумулираните приходите нарастват до 638 991 хил. лв., което представлява ръст от 12% спрямо реализираните 572 151 хил. лв. през периода януари-септември на предходната година.