финансови

« назад

Софарма Трейдинг отчита 10% ръст на приходите и 9% на печалбата преди данъци за януари-август 2020-09-25

Софарма Трейдинг АД приключи осемте месеца на 2020 г. с ръст на основните си финансови показатели. За периода януари-август приходите на компанията нарастват с 10% до 560 342 хил. лв., сравнено с отчетените 509 612 хил. лв. през 2019 г. Акумулираната печалба преди данъци достига 15 593 хил. лв., което представлява увеличение от 9% спрямо 14 248 хил. лв., реализирани през същия период на миналата година. 

 
Само през август 2020 г. приходите на Софарма Трейдинг АД от продажба на стока бележат 9% ръст до 71 619 хил. лв. сравнено с 65 837 хил. лв., отчетени през 2019 г. Печалбата преди данъци през осмия месец достига 1 587 хил. лв. или това е увеличение от 3% спрямо 1 545 хил. лв., реализирани през същия месец на предходната година.