финансови

« назад

Софарма Трейдинг отчита 10% ръст в приходите и печалбата преди данъци за януари-юли 2020 г. 2020-08-21

Софарма Трейдинг АД приключи периода януари-юли 2020 г., отчитайки 10% ръст в акумулираните приходи. Те достигат 488 724 хил. лв. сравнено с 443 775 хил. лв., реализирани през същия период на 2019 г. Печалбата преди данъци за седемте месеца също нараства с 10% до 14 006 хил. лв., спрямо отчетените 12 704 хил. лв. през януари-юли предходната година.

 
Само през юли приходите на компанията достигат 67 817 хил. лв., което представлява 6% ръст сравнено с 64 179 хил. лв., отчетени през същия месец на 2019 г. Печалбата преди данъци в седмия месец на 2020 г. възлиза на 1 494 хил. лв.