финансови

« назад

Софарма Трейдинг отчита 19% ръст в печалбата преди данъци и 11% в приходите за първите шест месеца 2020-07-23

Софарма Трейдинг АД приключи първите шест месеца на 2020 г. с ръст на основните си финансови резултати. Приходите на компанията за периода нарастват с 11% до 420 907 хил. лв., сравнено с отчетените 379 596 хил. лв. през предходната година. Акумулираната печалба преди данъци бележи 19% ръст и достига 12 512 хил. лв. спрямо 10 482 хил. лв., реализирани през първите шест месеца на 2019 г.

 
Само през юни, печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг бележи 48% ръст. Така тя възлиза на 2 615 хил. лв., сравнено с 1 771 хил. лв., отчетени през юни 2019 г. Приходите в шестия месец нарастват до 68 147 хил. лв., което представлява увеличение от 10% спрямо 62 220 хил. лв., реализирани през същия месец на предходната година.