финансови

« назад

Софарма Трейдинг отчита 14% ръст в печалбата преди данъци и 11% в приходите за Януари-Май 2020-06-23

Софарма Трейдинг АД приключи първите пет месеца на 2020 г., отчитайки увеличение на финансовите си показатели. За периода Януари-Май приходите на компанията достигат 352 760 хил. лв., което представлява ръст от 11% спрямо отчетените 317 375 хил. лв. през същия период на предходната година. Акумулираната печалба преди данъци нараства с 14% до 9 896 хил. лв., сравнено с 8 711 хил. лв. през 2019 г. 

 
Само през Май печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг бележи ръст от 30% до 1 704 хил. лв. спрямо 1 311 хил. лв. през същия период на миналата година. Приходите на компанията в петия месец на 2020 г. възлизат на 61 572 хил. лв.