финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 50% ръст в печалбата преди данъци през април 2020 г. 2020-05-28

През април финансовите резултати на Софарма Трейдинг АД продължават да следват своето възходящо развитие. Така, приходите на компанията достигат 60 627 хил. лв., което представлява 3% увеличение спрямо реализираните 58 743 хил. лв. през същия период на 2019 г. Само в четвъртия месец печалбата преди данъци бележи 50% ръст до 1 411 хил. лв. сравнено с 943 хил. лв., отчетени през предходната година. 

 
Финансовите показатели през април оказват положително влияние и върху акумулираните резултати на Софарма Трейдинг АД. За четирите месеца на годината приходите от продажба на стока нарастват с 15% до 291 187 хил. лв. спрямо 252 570 хил. лв., отчетени през 2019 г. Акумулираната печалба преди данъци достига 8 192 хил. лв. или с 11% повече сравнено с реализираните 7 400 хил. лв. за периода януари-април на предходната година.