финансови

« назад

Софарма Трейдинг отчита 49% ръст в печалбата преди данъци и 43% в приходите през март 2020-04-29

 Софарма Трейдинг АД приключи първото тримесечие на 2020 г. с ръст във финансовите си показатели. Само за март приходите на компанията бележат ръст от 43% до 92 733 хил. лв. спрямо реализираните 64 986 хил. лв. през същия месец на миналата година. Печалбата преди данъци в третия месец достига 3 428 хил. лв., което представлява 49% ръст сравнено с 2 297 хил. лв., отчетени през 2019 г.

 Постигнатите през март резултати неминуемо оказват влияние върху акумулираните показатели на Софарма Трейдинг АД. Така, приходите за първите три месеца бележат ръст от 19% до 230 561 хил. лв. като за сравнение през първото тримесечие на предходната година те възлизат на 193 826 хил. лв. С 5% нараства и акумулираната печалба преди данъци, като достига 6 781 хил. лв. спрямо 6 457 хил. лв. през 2019 г.