финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита приходи от 68 495 хил. лв. през януари 2020 г. 2020-02-24

Софарма Трейдинг АД приключи януари 2020 г. реализирайки приходи на стойност 68 495 хил. лв. Така приходите от продажба на стока за първия месец на годината се увеличават като за сравнение в същия месец на предходната година те възлизат на  68 202 хил. лв.

 
През януари 2020 г. печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг достига 1 543 хил. лв.