финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 11% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за дванадесетте месеца 2020-01-30

 Изминалата 2019 г. е тринадесетата поредна година, в която Софарма Трейдинг бележи ръст на основните си финансови показатели. Акумулираните приходи на компанията за дванадесетте месеца на 2019 г. достигат 777 463 хил. лв., което представлява ръст от 8% сравнено със 720 269 хил. лв. приходи съгласно одитирания финансов отчет за 2018 г. За същия период на 2019 г. акумулираната печалба преди данъци на компанията бележи 11% ръст до 22 258 хил. лв. спрямо 20 004 хил. лв. одитиран финансов резултат за 2018 г.
 
Само през декември на 2019 г. печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг АД достига нов връх от 3 072 хил. лв. и нараства с 19% спрямо одитираните 2 588 хил. лв. за същия месец на 2018 г. В същия месец компанията е продала стока на стойност 67 817 хил. лв. или с 5% повече сравнено с отчетените одитирани приходи от 64 832 хил. лв. за декември 2018.