financial

« Back

Софарма Трейдинг отчита 10% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за единадесетте месеца 2019-12-20

Софарма Трейдинг АД приключи единадесетия месец на 2019 г., отчитайки нов връх в приходите от продажба на стока. Те достигат 69 834 хил. лв., което представлява 8% ръст сравнено с реализираните 64 773 хил. лв. през същия период на 2018 г. През ноември печалбата преди данъци на компанията възлиза на 1 627 хил. лв. или това е увеличение от 3% спрямо 1 584 хил. лв., отчетени в същия месец на миналата година. 
 
Акумулираните резултати на Софарма Трейдинг АД също продължават своето възходящо развитие. За единадесетте месеца на годината печалбата преди данъци на компанията нараства с 10% като достига 19 185 хил. лв. сравнено със 17 416 хил. лв. през 2018 г. Акумулираните приходи бележат 8% ръст до 709 646 хил. лв. като в периода януари-ноември 2018 г. възлизат на 655 437 хил. лв.