financial

« Back

Софарма Трейдинг АД отчита 11% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за десетте месецa 2019-11-29

Финансовите резултати на Софарма Трейдинг АД продължават да следват възходящия си темп и през десетия месец на годината. Само през октомври печалбата преди данъци на компанията бележи ръст от 40% като достига 1 847 хил. лв. сравнено с 1 322 хил. лв., реализирани през същия период на 2018 г. През октомври компанията също така достига продажби на стока възлизащи на 67 661 хил. лв., което представлява увеличение от 10% спрямо отчетените 61 628 хил. лв. през предходната година.

 Отчетените финансови показатели през октомври оказват положително влияние върху акумулираните резултати на Софарма Трейдинг АД за десетте месеца на 2019 г. Така, акумулираната печалба преди данъци на компанията бележи 11% ръст до 17 558 хил. лв. като за сравнение през същия период на 2018 г. достига 15 832 хил. лв. Приходите от продажба на стока с натрупване достигат 639 812 хил. лв., нараствайки с 8% спрямо 590 664 хил. лв., отчетени за периода януари-октомври 2018 г.