financial

« Back

Софарма Трейдинг АД постига 10% ръст в приходите през месец август 2019 г. 2019-09-30

Софарма Трейдинг АД продължава да бележи ръст в основните си финансови показатели. През месец август тази година компанията реализира 10% повече приходи от продажба на стока, достигайки 65 837 хил. лв., сравнено с 59 630 хил. лв. през същия месец на миналата година. Печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг през август 2019 г. достига 1 545 хил. лв.

 
За осемте месеца на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г. акумулираните резултати на компанията също нарастват значително. Печалбата преди данъци бележи 17% ръст като достига от януари до август достига 14 248 хил. лв. спрямо 12 233 хил. лв. през същия период на предишната година. Акумулираните приходи от своя страна нарастват с 9% достигайки през осемте месеца на 2019 г. 509 612 хил. лв. спрямо 469 113 хил. лв. за същия период на 2018 г.