финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД постига 37% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходите през юли 2019-08-29

Софарма Трейдинг АД продължава да отчита впечатляващи темпове на ръст в основните си финансови показатели. През месец юли тази година компанията реализира 37% ръст в печалбата преди данъци, достигайки 2 222 хил. лв., сравнено с 1 624 хил. лв. през седмия месец на миналата година, а приходите за същия период нарастват с 12% до 64 179 хил. лв. спрямо 57 468 хил. лв. през 2018 г.

 
Акумулираните резултати на Софарма Трейдинг АД също нарастват за седемте месеца на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г., а именно – печалбата преди данъци се увеличава с цели 20% достигайки стойност от 12 704 хил. лв. през настоящата година спрямо 10 636 хил. лв. през изминалата. Акумулираните за седемте месеца приходите от своя страна достигат 443 775 хил. лв. спрямо 409 482 хил. лв. през същия период на 2018 г. формирайки нарастване от 8 %.