финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 16% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за първите шест месеца 2019-07-26

Софарма Трейдинг АД приключи първите шест месеца на 2019 г. с ръст в основните си финансови показатели. Приходите на компанията за периода януари-юни нарастват с 8% до 379 596 хил. лв. сравнено с 352 014 хил. лв., отчетени през предходната година. С ръст от 16% акумулираната печалба преди данъци достига 10 482 хил. лв. спрямо реализираните 9 011 хил. лв. през 2018 г.

 
Само през юни Софарма Трейдинг АД е продала стока на стойност 62 220 хил. лв., което представлява 5% ръст в сравнение с 59 241 хил. лв., отчетени през същия месец на миналата година. Печалбата преди данъци за шестия месец бележи 13% ръст и достига 1 771 хил. лв.