financial

« Back

Софарма Трейдинг отчита 21% ръст в печалбата преди данъци и 11% в приходите през април 2019-05-30

Април е пореден месец на забележителни резултати показва отчетът на фармацевтичният лидер Софарма Трейдинг АД. В четвъртия месец на годината компанията реализира приходи на стойност 58 743 хил. лв., което представлява увеличение от 11% спрямо отчетените 52 950 хил. лв. през 2018 г. За същия период печалбата преди данъци бележи ръст от 21% до 943 хил. лв.

Постигнатите резултати през април оказват положително влияние върху акумулираните показатели на Софарма Трейдинг АД. За периода януари-април компанията е продала стока на стойност 252 570 хил. лв. или с 8% повече спрямо отчетените 234 599 хил. лв. през първите четири месеца на предходната година. От своя страна печалбата преди данъци с натрупване нараства с 18% до 7 400 хил. лв. сравнено с 6 292 хил. лв., реализирани през 2018 г.