financial

« Back

Софарма Трейдинг отчита 17% ръст в печалбата преди данъци и 7% в приходите за Януари-Март 2019-04-25

 Финансовите показатели на Софарма Трейдинг АД продължават своя възходящ темп и през първото тримесечие на 2019 г. Компанията приключи периода януари-март със 17% ръст на печалбата преди данъци, която достигна 6 457 хил. лв. спрямо отчетените 5 510 хил. лв. през 2018 г. Приходите от продажба на стока за първото тримесечие нарастват със 7% до 193 826 хил. лв. сравнено с реализираните 181 650 хил. лв. през същия период на предходната година

 
Само през март 2019 г. Софарма Трейдинг отчита 4% ръст на приходите. Те достигат сумата от 64 986 хил. лв. спрямо 62 742 хил. лв., отчетени през март 2018 г. Печалбата преди данъци на компанията за третия месец на годината възлиза на 2 297 хил. лв.