финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 5% ръст в приходите през февруари 2019-03-29

Софарма Трейдинг АД продължава да бележи ръст на финансовите си показатели и през февруари, 2019 г. Така, акумулираната печалба преди данъци за първите два месеца на годината нараства с 30% до 4 161 хил. лв., сравнено с отчетените 3 199 хил. лв. през същия период на 2018 г. Само през февруари на текущата година тя достига 1 798 хил. лв.
 
Приходите от продажба на стока на Софарма Трейдинг също бележат ръст и за периода януари-февруари достигат 128 841 хил. лв., което представлява увеличение с 8% спрямо отчетените 118 908 хил. лв. през 2018 г. Приходите, реализирани само през февруари, нарастват с 5% спрямо същия месец на предходната година и достигат 60 639 хил. лв.