финансови

« назад

Софарма Трейдинг отчита 71% ръст на печалбата преди данъци и 12% в приходите през януари, 2019 г. 2019-02-28

 През 2019 г. финансовите показатели на Софарма Трейдинг АД продължават да следват възходящото си развитие и запазват своята стабилност от последните 12 години.
Така, още в първия месец на годината, печалбата преди данъци на компанията бележи ръст от 71% като достига 2 363 хил. лв. сравнено с 1 382 хил. лв., реализирани през януари 2018 г.  За същия период Софарма Трейдинг АД е продала стока на стойност 68 202 хил. лв., което представлява 12% ръст спрямо отчетените 61 124 хил. лв. в предходната година.