финансови

« назад

Софарма Трейдинг отчита 25% ръст на печалбата преди данъци и 8% в приходите за дванадесетте месеца 2019-01-30

За дванадесета поредна година Софарма Трейдинг АД реализира ръст в основните си финансови показатели. Приходите на компанията за периода януари-декември 2018 г. нарастват с 8% до 723 722 хил. лв., сравнено с 672 145 хил. лв. съгласно одитирания отчет на Софарма Трейдинг за 2017 г. За същия период печалбата на компанията преди данъци достига 20 279 хил. лв., което е ръст от 25% спрямо 16 241 хил. лв., какъвто е одитираният финансов резултат за предходната година.

Само през декември печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг достига нов връх от 2 863 хил. лв. като нараства с 88% спрямо отчетените 1 521 хил. лв. през 2017 г. От своя страна приходите на компанията за дванадесетия месец на годината бележат 3% ръст до 68 285 хил. лв.