финансови

« назад

Софарма Трейдинг отчита 19% ръст на печалбата преди данъци и 8% в приходите за 11-те месеца на 2018 2018-12-21

Софарма Трейдинг АД приключи ноември, 2018 г. реализирайки най-високите си приходи от продажба на стока от началото на годината. Те възлизат на 64 773 хил. лв., което представлява ръст от 6% спрямо отчетените 60 985 хил. лв. през 2017 г. Печалбата преди данъци на компанията в единадесетия месец на годината достига 1 584 хил. лв.

Акумулираните резултати на Софарма Трейдинг също продължават своето възходящо развитие. За периода януари-ноември печалбата преди данъци на компанията нараства с 19% до 17 416 хил. лв. За сравнение в същия период на 2017 г. тя възлиза на 14 651 хил. лв. От своя страна приходите на компанията бележат ръст от 8%, достигайки 655 437 хил. лв. спрямо 606 085 хил. лв., отчетени през единадесетте месеца на миналата година.