финансови

« назад

Софарма Трейдинг отчита 25% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за януари-октомври 2018-11-30

Финансовите показатели на Софарма Трейдинг АД продължават да следват стабилния си темп на развитие. За периода януари-октомври печалбата преди данъци нараства с 25% до 15 832 хил. лв. спрямо 12 717 хил. лв. за 2017 г. Приходите на компанията с натрупване бележат ръст от 8% до 590 664 хил. лв., сравнено с отчетените 545 099 хил. лв. за същия период на миналата година.

Само през октомври Софарма Трейдинг АД е продала стока на стойност 61 628 хил. лв., което представлява ръст от 4%, спрямо десетия месец на 2017 г., когато приходите на компанията възлизат на 59 213 хил. лв. Печалбата преди данъци през октомври достига 1 322 хил. лв.