финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 107% ръст в печалбата преди данъци през септември 2018-10-29

Септември е пореден месец на забележителни резултати показва отчетът на фармацевтичният лидер Софарма Трейдинг АД. Компанията постига впечатляващ ръст от 107% на печалбата си преди данъци през деветият месец на годината. Сравнението е между достигнатите 2 277 хил. лв. през 2018 спрямо 1 098 хил. лв. отчетени през Септември, 2017 г. Приходите на Софарма Трейдинг също следват възходящият тренд като бележат 12% ръст -  продажбите на стока на компанията през Септември тази година възлизат на 59 923 хил. лв. срещу 53 354 хил. лв. продажби през деветия месеца на миналата година.
 

Силното представяне през Септември, естествено влияе положително и върху акумулираните показатели на Софарма Трейдинг за деветте месеца на годината. Така компанията достига акумулирани приходи в размер на 529 035 хил. лв. спрямо 485 887 хил. лв. отчетени за периода Януари – Септември 2017, което представлява ръст от 9%. Печалбата преди данъци за същият отчетен период е с ръст от 28% сравнявайки 14 509 хил. лв. през 2018-та с 11 355 хил. лв. за деветте месеца на 2017-та.