финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 10% ръст в печалбата преди данъци през август 2018-09-28

Финансовите показатели на Софарма Трейдинг АД продължават да нарастват и през осмия месец на годината. Реализираните през месеца приходи от продажба на стока достигат до 59 630 хил. лв. и бележат 4% ръст спрямо отчетените 57 517 хил. лв. през 2017 г.  Със стабилен темп нараства и печалбата преди данъци на компанията, която през осмия месец възлиза на 1 597 хил. лв. или 10% над 1 453 хил. лв., реализирани през същия период на миналата година.

Постигнатите от Софарма Трейдинг АД резултати през август оказват положително влияние върху акумулираните показатели за осемте месеца на годината. За периода януари-август печалбата преди данъци на компанията нараства с 19% до 12 233 хил. лв., сравнено с 10 257 хил. лв., отчетени през 2017 г. От своя страна акумулираните приходи се увеличават с 9% и достигат 469 133 хил. лв.