финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 95% ръст в печалбата преди данъци и 16% в приходите през юли 2018 2018-08-27

Финансовите параметри на Софарма Трейдинг АД продължават да бележат забележителен ръст и през седмия месец на годината. Компанията приключи юли 2018 г. с увеличение от 95% в печалбата преди данъци, която достигна 1 624 хил. лв. в сравнение с отчетените 835 хил. лв. през миналата година. За същия период продажбите на стока възлизат на 57 468 хил. лв., което представлява увеличение от 16% спрямо реализираните през 2017 г. 49 698 хил. лв.

С типичната за Софарма Трейдинг АД динамика продължават да нарастват и акумулираните резултати за седемте месеца на годината. За периода януари-юли 2018 г. печалбата преди данъци се увеличава с 21% до 10 635 хил. лв., като през същия период на миналата година нейната стойност е 8 804 хил. лева. От своя страна акумулираните приходи нарастват с 9% до 409 482 хил. лева.