финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 70% ръст в печалбата преди данъци и 9% в приходите през юни, 2018 2018-07-23

Софарма Трейдинг АД приключи първото шестмесечие на годината с ръст на финансовите си параметри. През юни, печалбата преди данъци на компанията нараства със 70% до 1 572 хил. лв., в сравнение с реализираните 924 хил. лв. през 2017 г. През шестия месец на 2018 г. Софарма Трейдинг е реализирала стока на стойност 59 241 хил. лв., което е ръст от 9% спрямо отчетените 54 575 хил. лв. през същия месец на миналата година.

Постигнатите резултати през юни влияят положително върху акумулираните резултати на компанията. Така, печалбата преди данъци с натрупване за периода януари-юни се увеличава с 13% до 9 011 хил. лв. сравнено със 7 969 хил. лева отчетени през същия период на миналата година. Акумулираните приходи за шестте месеца на 2018 г. възлизат на 352 014 хил. лв. или с 8% повече от 325 318 хил. лв. достигнати през разглеждания период на 2017 г.