финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 8% ръст в приходите и 6% в печалбата преди данъци за периода януари – май 2018-06-29

Софарма Трейдинг АД приключи петия месец на годината с растящи показатели. Само през май компанията е продала стока на стойност 58 174 хил. лв., което представлява ръст от 11% спрямо реализираните 52 483 хил. лв. през 2017 г. За същият период печалбата преди данъци достига 1 147 хил. лв.

Реализираните през петия месец на годината резултати оказват влияние върху акумулираните показатели на Софарма Трейдинг АД. Така, за периода Януари-Май приходите на компанията с натрупване достигат 292 773 хил. лв., което представлява ръст от 8% спрямо отчетените 270 743 хил. лв. през същия период на 2017 г. От своя страна печалбата преди данъци нараства с 6% до 7 439 хил. лв. сравнено със 7 046 хил. лв. през миналата година.