финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 13% ръст в печалбата преди данъци и 7% в приходите за периода Януари – Ап 2018-05-30

Софарма Трейдинг АД приключи първите четири месеца на 2018 г., отчитайки ръст на акумулираните си финансови показатели. Така за периода януари-април печалбата преди данъци на компанията нараства с 13% до 6 292 хил. лв. в сравнение отчетените 5 574 хил. лв. през 2017 г.  Само през април тя се увеличава с 3% до 782 хил. лв. спрямо 762 хил. лв. през миналата година.

От своя страна акумулираните приходи на Софарма Трейдинг нарастват със 7% за четирите месеца на 2018 г. Така те достигат 234 599 хил. лв. сравнено с реализираните 218 260 хил. лв. през 2017 г. Влияние върху постигнатите резултати оказват продажбите на стока през април, които възлизат на 52 950 хил. лв.