финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 35% ръст в печалбата преди данъци и 10% в проходите през март 2018 г. 2018-04-30

Софарма Трейдинг АД приключи първото тримесечие на 2018 г. с продължаваща тенденция за нарастване в ключовите финансови показатели. През март компанията постига най-високата си печалба преди данъци до момента - 2 311 хил. лв.. Така се постига ръст от 35% спрямо отчетените 1 714 хил. лв. през 2017 г. В третия месец на годината ръст от 10% бележат и приходите от продажба на стока на Софарма Трейдинг, достигайки 62 742 хил. лв.

Високите резултати през третия месец неминуемо оказват влияние и върху акумулираните показатели на компанията. Така, Софарма Трейдинг АД приключва първото тримесечие на 2018 г. с 15% увеличение на печалбата преди данъци до 5 510 хил. лв. сравнено с 4 811 хил. лв. за 2017 г. Акумулираните приходи възлизат на 181 650 хил. лв., което е ръст от 10% спрямо 164 591 хил. лв. през миналата година.