финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита ръст от 18% в печалбата преди данъци и от 10% в приходите през февруари 2018-03-30

Софарма Трейдинг АД приключи февруари 2018 г. отчитайки стабилен ръст на финансовите си показатели. Така само през втория месец на годината компанията е продала стока на стойност 57 783 хил. лв., което е с 10% повече спрямо реализираните 52 424 хил. лв. през същия период на 2017 г. От своя страна печалбата преди данъци също бележи ръст от 18% до 1 816 хил. лв. сравнено с реализираните 1 539 хил. лв. през предходната година.

Постигнатите резултати през февруари оказват съществено влияние върху акумулираните показатели на Софарма Трейдинг АД. За периода януари-февруари приходите нарастват с 11% до 118 908 хил. лв. спрямо 107 377 хил. лв. през 2017 г.  Печалбата преди данъци с натрупване възлиза на 3 199 хил. лв., което представлява ръст от 3%.