финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 11% ръст на приходите от продажба на стока през януари 2018 г. 2018-02-28

И през 2018 г. Софарма Трейдинг АД продължава да надгражда високите резултати постигнати през предходната година. Финансовите показатели на компанията запазват своята стабилност и продължават възходящата си тенденция от последните 11 поредни години.

Така, още през януари 2018 г., приходите на Софарма Трейдинг АД нарастват с 11% спрямо същия период на предходната година. Те достигат сумата от 61 124 хил. лв. спрямо реализираните 54 952 хил. лв. през 2017 г. От своя страна печалбата преди данъци на компанията за първия месец на година възлиза на 1 382 хил. лв.