финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД приключи 2017 г. с 10% ръст в приходите и 9% в печалбата преди данъци 2018-01-31

Изминалата 2017 г. е единадесетата поредна година, в която Софарма Трейдинг АД реализира ръст в основните си финансови показатели. Приходите на компанията за периода достигат 672 120 хил. лв., което представлява ръст от 10% спрямо вписаните в одитирания отчет на компанията за 2016 г. 612 734 хил. лв. Печалбата преди данъци за дванадесетте месеца на 2017 г. нараства с 9% до 16 172 хил. лв. спрямо одитираните 14 826 хил. лв. през миналата година.

Само през декември приходите на Софарма Трейдинг АД достигат нов връх от 66 035 хил. лв. или с 19% повече спрямо реализираните 55 478 хил. лв. през 2016 г. Печалбата преди данъци пък нараства с 88% до 1 521 хил. лв.