финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита ръстове от 41% в печалбата преди данъци и 11% в приходите си за ноември 2017-12-22

Софарма Трейдинг АД приключи ноември, 2017 г., отчитайки най-високи месечни приходи и печалба преди данъци. Така, в предпоследния месец на годината печалбата преди данъци на компанията нараства с 41% до 1 933 хил. лв. в сравнение с отчетените 1 367 хил. лв. през миналата година. За същия период приходите от продажба на стока се увеличават с 11% до 60 985 хил. лв. при 55 139 хил. лв. през предишната година.

Акумулираните резултати на Софарма Трейдинг АД също продължават да бележат стабилен ръст. За периода януари – ноември компанията е продала стока на стойност 606 085 хил. лв., което е с 9% повече спрямо постигнатите 557 256 хил. лв. през 2016 г. Акумулираната печалба преди данъци пък нараства с 5% до 14 651 хил. лв.