финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 9% ръст на приходите през октомври 2017 г. 2017-11-30

Софарма Трейдинг АД приключи октомври, 2017 като приходите на компанията достигнаха най-високата си стойност, реализирана до този момент. Нараствайки с 9% те възлизат на 59 213 хил. лв., спрямо отчетените 54 393 хил. лв. през миналата година. За същия период печалбата преди данъци на компанията достига 1 362 хил. лв.

Акумулираните приходи на Софарма Трейдинг АД  също продължават да бележат ръст, като за периода януари-октомври се увеличават с 9% до 545 099 хил. лв. От своя страна печалбата преди данъци за десетте месеца нараства до 12 717 хил. лв.