финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 5% ръст на приходите от продажба на стока през януари 2017 г. 2017-02-28

И през 2017 година Софарма Трейдинг АД продължава да надгражда високите резултати, които отчете през предходната 2016-та. Финансовите показатели на компанията запазват възходящата си тенденция от последните 10 години и продължават да отреждат на Софарма Трейдинг лидерска позиция в сектора на грижата за здравето.

Така, още в първия месец на 2017 година, приходите от продажба на стока на дружеството нарастват с 5% спрямо същия период на миналата година. Те достигат сумата от 54 952 хил. лв. в сравнение с отчетените 52 233 хил. лв. през януари 2016 г. От своя страна, печалбата преди данъци на компанията през януари достига сумата от 1 559 хил. лв.