финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 9% ръст на приходите от продажба на стока през ноември, 2016 г. 2016-12-21

Софарма Трейдинг АД приключи предпоследния месец на 2016 г. като реализира най-високите приходи от продажба на стока от началото на годината, нараствайки с 9%, те достигат сумата от 55 139 хил. лв. спрямо  50 597 хил. лв., отчетени през 2015 г. Ръст от 6% компанията отчита и в печалбата преди данъци, която през ноември възлиза на 1 367 хил. лв.

Реципрочно, Софарма Трейдинг АД отчита увеличение спрямо предходната година и в акумулираните си финансови резултати. Приходите на компанията за периода януари-ноември 2016 г. възлизат на 557 256 хил. лв. сравнено с 552 309 хил. лв. през 2015 г., а печалбата преди данъци достига 14 017 хил. лв. при 13 744 хил. лв. реализирани през същия период на 2015 г.