финансови

« назад

Уведомляния по член 19 от Регламент 596/2014 2016-12-09

Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 Софарма Трейдинг АД уведомява обществеността за следното:

 

В компанията е постъпило уведомление по член 19 от Регламент 596/2014 за търговия с акции на Софарма Трейдинг АД от Медика АД. На 08.12.2016 г. е получено и коригирано уведомление от Медика АД за сделка на 02.12.2016 г., като причината за корекцията е техническа грешка. Повече информация може да намерите тук