финансови

« назад

Уведомляния по член 19 от Регламент 596/2014 2016-12-07

Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 Софарма Трейдинг АД уведомява обществеността за следното:

В компанията са постъпили уведомления по член 19 от Регламент 596/2014 за търговия и разпореждане с акции на Софарма Трейдинг АД от страна на дружествата Софарма АД,  Медика АД, Хомоген АД и Елфарма АД. Повече информация за сключените сделки може да получите  тук