финансови

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита приходи на стойност 447 724 хил. лв. за периода януари-септември 2016 г. 2016-11-01

Компанията бележи ръст на приходите от търговия на едро за деветте месеца на годината

Октомври, 2016 г.

Софарма Трейдинг АД приключи септември 2016 г., отчитайки приходи на стойност 51 103 хил. лв. Постигнатата сума е сред най-високите резултати на компанията, реализирани от продажба на стока през 2016 г. Акумулираните приходи на Софарма Трейдинг за деветте месеца на годината достигат 447 724 хил. лв. спрямо 449 248 хил. лв. за 2015 г..

За периода януари-септември,  в двата основни сегмента, приходите на компанията от търговия на едро с лекарства, консумативи и преддистрибуция възлизат на 438 311 хил. лв. за 2016 г. спрямо 432 655 хил. лв. през 2015 г., а в сегмент търговия с медицинска апаратура и оборудване тяхната стойност е 9 413  хил. лв. спрямо 16 593 хил. лв., отчетени през предходната година.

През септември Софарма Трейдинг АД отчита и една от най-високите печалби преди данъци  за 2016 г.– 1 487 хил. лв.