финансови

« назад

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на 2011-08-19

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което да се проведе на 05.10.2011 год. от 16.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, бул.”Рожен” № 16, а при липса на кворум на тази дата – на 31.10.2011 год. на същото място и час.

Дневният ред на извънредното Общо събрание на акционерите, както и повече информация за него може да видите от тук.