новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД няма да спре доставките към болници и здравни заведения в страната 2010-02-16Софарма Трейдинг АД не е спирала да доставя лекарства, медицинска апаратура и консумативи към болниците в РБългария.Към момента задълженията на болниците към "Софарма Трейдинг" са над 56 млн. лв. Въпреки това Компанията продължава да доставя лекарства и изпълнява договорите си към лечебните заведения. Няма спрени доставки към нито една болница.Ние работим активно на болничиния пазар и притежаваме 30% пазарен дял, това се дължи на вече подписани договори за дистрибуция на лекарства, медицинска апаратура и консумативи с 99% от лечебните заведения в страната, а лоша кредитна история притежаваме само с 4-5 от тях. С останалите болници сме намерили подходи за разсрочено плащане в интерес на двете страни.Софарма Трейдинг АД е добър кредитор на здравеопазването, както и партньор, който се отнася с разбиране и желае да подпомогне излизането от кризата на всички лечебни заведения в страната. Надяваме се въпроса с дълговете на болниците да се реши по начин, който ще защити интересите на лечебните заведения, както и на всички фармацевтични дистрибутори.