новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД подпомага болниците, работещи в сферата на здравеопазването 2008-05-20

На 17 Май 2008г. Софарма Трейдинг АД на среща с директорите на болниците и медицинските заедения в България представиха новите варианти и подходи за подпомагане дейността на болниците и медицинските заведения в страната.

Софарма Трейдинг АД подпомага здравните заведения в страната, като цели да достави мецинско оборудване, реактиви и консумативи, произведени от имена като GE Healthcare, Abbott Diagnostics и Hartmann AG. По този начин ще се реши един от сериозните проблеми при закупуване на медицинско оборудване. Проблемът се изразява в това, че ако имаме 200 стари апарата отпреди 20-30 години, те не могат да бъдат сменени веднага, защото ще блокират работата на болниците. У нас годишно се внасят по стотина рентгена, от тях 10% са втора употреба. По-често на старо се купуват компютър-томографските уредби заради високата им цена. Нуждата от подпомагане на болниците се доказва от факта, че обемът на извършената медицинска дейност в едно болнично заведение за 2007 година възлиза на 82 000 броя преминали пациенти по Здравна каса, а тяхната обща бройка е 92 000. Извършените клинично – лабораторни изследвания са 60 879 броя, като в рентгена са 17 093. През първото тримесечие на 2008 година са извършени 44 014 клинично – лабораторни изследвания, а с направление за рентгена са обслужени 4323 пациенти.

Партньорството, което Софарма Трейдинг АД притежава със световни имена в сферата на медицинското оборудване и консумативи, ще отвори нови варианти и възможности за разширяване и развиването на услугите в болниците. То също така, ще ги направи по-конкурентноспособни не само на българския болничен пазар, но и на европейския”, каза г-н Димитър Димитров, Изпълнителен директор на Софарма Трейдинг АД и добави, че „ Именно прилагането на подхода на стратегически партньорства и консолидация на процесите, ще повишат стандарта на медицинската услуга и ще спомогнат за по-ефективното управление на ресурсите в здравеопазването”.

Като една от заложените дейности в подпомагане дейността и развитието на болниците е прогарамата „ранно здраве”. Тя ще спомогне за превенцията и решаването на следните проблеми: увеличаваща се смъртност, спадаща раждаемост, застаряване на населението, нарастване на относителния дял на сърдечно-съдовите заболявания, увеличаване честотата на онкологичните заболявания; увеличаване заболеваемостта от някои социално значими инфекциозни заболявания (СПИН, ТБК и др.). Подпомагането на болниците ще осигури тяхната по-добра равнопоставеност по отношение на свободния избор на пациента на болнично лечебно заведение.

Друг аспект на подпомагането на мединските заведения се изрязява в изготвяне на предложения за изпълнение, финансиране и реализиране на сложни проекти от вида “до ключ”, в които компанията предлага на болниците целия набор от дейности по строителство, оборудване и пускане в експоатация в максимално кратки срокове.

Благодарение на партньорството на Софарма Трейдинг АД с GE Healthcare, Abbott Diagnostics и Hartmann AG в здравеопазването в България ще бъде въведено know how на световно ниво.