новини от компанията

« назад

Аптеки SOpharmacy изпълняват електронни рецепти във всеки свой обект 2021-01-22

Аптеки SOpharmacy изпълняват електронни рецепти във всеки един от своите 63 обекта, разположени в 11 града в страната. Услугата стартира през декември миналата година, като първата електронна рецепта в България беше изпълнена именно в аптека SOpharmacy. От тогава до момента десетки клиенти са се възползвали от услугата.
 
Електронната рецепта улеснява клиентите, тъй като не изисква посещение при лекар за издаване на хартиена такава. В същото време тя гарантира по-точното изпълнение на назначените лекарства, които са електронно отразени. 
 
Разработената към момента електронна рецепта дава възможност за предписване и отпускане на всички разрешени за употреба лекарствени продукти в страната. На този етап в обхвата й не влизат Хранителни добавки, Медицински изделия и Диетични храни за специални медицински цели, тъй като за тях към момента няма интегриран регистър.
 
За да бъде изпълнена електронна рецепта, чрез специално разработен софтуер лекарите я изпращат за съхранение в облак на Националната здравно-информационна система (НЗИС). Тя се изпълнява в аптеките, които са адаптирали своите системи и имат достъп до НЗИС. На място в аптеката пациентът е необходимо да предостави някой от изброените три варианта:
 
/ Дванадесет цифрен NRN код (национален номер на рецептата), който може да получи от лекаря при издаване на рецептата в НЗИС + ЕГН или трите имена на пациента;
/ ЕГН + дата на изписване на електронната рецепта;
/ Лекарски номер на рецепта (LRN), който се генерира при издаване на рецептата от лекаря + УИН номер на лекаря + трите имена на пациента.
 
Електронната рецепта е услуга, която продължава да се развива и надгражда като с увеличаването на обема на електронните рецепти ще се подобрява и работата на системите и синхронизацията между потребителите им. Така, всички рецепти на хартиен носител, които са издадени до 30 април 2021 г. ще се изпълняват по досегашния ред докато изтече срока на валидността им. След този период те следва да преминат изцяло в електронна среда, което да улесни целия процес по издаване и отпускане на лекарствени продукти. Ползата от това ще бъде за най-важната група - пациентите.