новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг финализира придобиването на едноличен контрол върху Ес Си Ес Франчайз и Санита Фран 2020-10-01

 На 1 октомври 2020 г. „Софарма Трейдинг“ АД финализира придобиването на едноличен контрол върху дружествата „Ес Си Ес Франчайз“ АД и „Санита Франчайзинг“ АД. Анонсът идва след като в края на юли Комисията за защита на конкуренцията одобри сделката, постановявайки незабавно изпълнение на решението. Условие за приключването й беше и овластяване от Общото събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг“ АД, което се състоя на 25-и септември 2020 г. Условията при които се осъществи придобиване на акциите на „Ес Си Ес Франчайз“ АД са съобразени изцяло с решението на Общото събрание на акционерите на „Софарма Трейдинг“ АД.

 
В резултат на сделките „Софарма Трейдинг“ АД придобива  над 150 аптеки в цялата страна. Дружеството възнамерява да приобщи новите аптеки под бранда SOpharmacy.
 
Обединението на SOpharmacy, „Ес Си Ес Франчайз“ АД и „Санита Франчайзинг“ АД  ще развие пазарната позиция и осигури по-голям мащаб за операциите на „Софарма Трейдинг“ АД в ритейл сегмента на аптечния пазар в България. 
 
“Софарма Трейдинг“ АД заема лидерска позиция на фармацевтичния пазар вече 13 години, благодарение на стратегията за диверсификация на бизнес модела на компанията. Така през 2015 година, дружеството обяви структуриране на дейност за предоставяне на здравни услуги чрез новата концепция аптеки под марката SOpharmacy, която предлага съвременен подход в обслужването на здравните потребности на пациентите. Към днешна дата SOpharmacy обединява 63 обекта, разположени в 11 града на страната. 
 
Групата аптеки, обединени в “ЕС СИ ЕС Франчайз” АД и „Санита Франчайзинг“ АД, от своя страна, има операции на българския аптечен пазар от 13 години и включва в своята концепция над 150 аптеки в цялата страна. Тя е припозната като лоялен доставчик на здравни услуги, спазващ високи професионални стандарти.