новини от компанията

« назад

Мая Тасева заема позицията Главен директор Човешки ресурси на Групата Софарма Трейдинг 2020-09-04

От началото на септември Мая Тасева е новият Главен директор Човешки ресурси на Групата Софарма Трейдинг, като се присъединява и към Изпълнителния съвет на компанията. В тази си роля тя ще отговаря за развитието на човешкия капитал и организационния растеж на Групата и всички свързани с това процеси.

Мая е доказан експерт с над 20 години опит и има богата експертиза в разработването на програми и стратегии в областта на човешките ресурси в съответствие с бизнес целите и резултатите на организацията. През годините е заемала различни управленски позиции в редица международни компании, сред които Coca-Cola HBC, Orbitel, Bulstrad Life – Vienna Insurance Group. Към екипа на Софарма Трейдинг се присъединява от Carlsberg България, където е била Директор Човешки ресурси.
 
Своята роля в Софарма Трейдинг Мая Тасева поема от Саня Йевджениевич, която от лятото на 2019 г. съвместяваше ролята си на Главен оперативен директор в сръбското дружество на компанията с позицията на Главен директор Човешки ресурси на Групата. За този период Саня изгради редица добри практики в управлението на човешките ресурси, а сега ще продължи развитието си в Групата, като се фокусира върху ролята си при управлението на всички дейности и стратегически проекти на компанията в Сърбия.
 
Мая Тасева е магистър по Управление на човешките ресурси в УНСС. Тя притежава и диплома от международно признатата организация CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) в областта на развитието на човешките ресурси.