новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 14% ръст в приходите през февруари 2020 г. 2020-03-30

Софарма Трейдинг АД приключи втория месец на годината, отчитайки 14% ръст в приходите от продажба на стока. Така, само за февруари те достигат 69 356 хил. лв. сравнено с 60 639 хил. лв. в същия период на предходната година. От своя страна печалбата преди данъци нараства до 1 810 хил. лв. спрямо отчетените 1 798 хил. лв. през втория месец на 2019 г.

Софарма Трейдинг АД отбелязва и ръст от 7% в акумулираните приходи. Те достигат до 137 852 хил. лв. сравнено с 128 841 хил. лв. в първите два месеца на предходната година. Печалбата преди данъци с натрупване за периода януари и февруари 2020 г. възлиза на 3 353 хил. лв.