новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 17% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за януари-май 2019-06-27

 Софарма Трейдинг АД продължава да бележи ръст на финансовите си показатели и през петия месец на годината. През май печалбата преди данъци на компанията нараства с 14%, достигайки 1 311 хил. лв. спрямо отчетените 1 147 хил. лв. през 2018 г. За същия период приходите от продажба на стока нарастват с 11% до 64 806 хил. лв., сравнено с 58 174 хил. лв., реализирани през петия месец на предходната година.
 
Ръст Софарма Трейдинг АД отчита и в акумулираните резултати за периода януари-май, 2019 г. За петте месеца печалбата преди данъци с натрупване е нараснала със 17% до 8 711 хил. лв., като за сравнение през същия период на 2018 г. тя възлиза на 7 439 хил. лв. Акумулираните приходи достигат 317 375 хил. лв., което представлява увеличение от 8% спрямо реализираните 292 773 хил. лв. през януари-май 2018 г.